Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες


Με βάση την 80036/952/10.8.2017/ΦΕΚ 2812 Β' Κ.Υ.Α. & την διευκρινιστική ΠΟΛ.1211/2017 από την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι υποχρεωτικό στα παραστατικά πώλησης να υπολογίζεται επιβάρυνση η οποία θα αφορά το περιβαλλοντικό τέλος για τη διάθεση ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς. Το περιβαλλοντικό τέλος προσδιορίζεται στην τιμή των 3 λεπτών προ ΦΠΑ ανά τεμάχιο και υπόκειται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.