Νέα

Υποχρεωτική Αναγραφή QRcode στα ηλεκτρονικά τιμολόγια - MyData

Από την 1.1.2024  στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδοντα μέσω εμπορικού προγράμματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης,

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης, απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά μια σειρά προϋποθέσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις εν λόγω προϋποθέσεις, βρίσκονται διαθέσιμες στην Πρόσκληση του κάθε Προγράμματος.

Διευκρινίσεις για την απόδοση ΦΠΑ για ηλεκτρονικά αγαθά (tablet, κινητά τηλέφωνα, laptop, κ.λπ.)

Η εν λόγω διάταξη θεσπίστηκε για λόγους καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής και αποτελεί ενσωμάτωση της σχετικής δυνατότητας που δίνεται στα κράτη μέλη από το άρθρο 199α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Κανονισμός GDPR

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι επιχειρήσεις για την υποχρεωτική εφαρμογή του GDPR στις 25 Μαΐου. Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, γνωστός ως GDPR (General Data Protection Regulation) που θα τεθεί σε εφαρμογή σε μόλις λίγες ημέρες, στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών και επιβάλλει την άμεση κινητοποίηση όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη να τον εφαρμόσουν και να θωρακισθούν, ώστε να αποφύγουν τα υπέρογκα πρόστιμα και τις δυσάρεστες κυρώσεις που ορίζει ο κανονισμός για τη μη συμμόρφωση.

Computer Works

Επικοινωνία