Κατάργηση Βιβλιαρίων Συντήρησης και Επισκευής στους ΦΗΜ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1173/30.12.2022, καταργήθηκε το Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευής σε όλους τους ΦΗΜ, εκτός από τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου.

Υποχρεωτική Αναγραφή QRcode στα ηλεκτρονικά τιμολόγια - MyData

Από την 1.1.2024  στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδοντα μέσω εμπορικού προγράμματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης,

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης, απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά μια σειρά προϋποθέσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις εν λόγω προϋποθέσεις, βρίσκονται διαθέσιμες στην Πρόσκληση του κάθε Προγράμματος.

Computer Works

Επικοινωνία